Jakub Dobeš, DiS.

Vystudoval hru na housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Tři roky studoval historicky poučenou interpretaci staré hudby se zaměřením na barokní housle na Akademii staré hudby pod Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Aktivně se účastnil interpretačních kurzů hry na barokní housle, mj. u Magdaleny Malé, Eleonory Machové a Jiřího Sychy. Kromě výuky a hry na barokní housle zpívá ve Svatomichalské gregoriánské schole a věnuje se interpretaci gregoriánského chorálu zejména v liturgickém provozu.