Informace k organizaci třídních schůzek – duben 2021

Třídní schůzky se na základě nařízení vlády ČR nekonají prezenční formou.

Každý zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák má možnost kontaktovat vyučujícího příslušného předmětu, případně třídního učitele, s dotazem o prospěchu

  • skrze e-mailovou schránku zákonného zástupce nezletilého žáka, NEBO
  • skrze zřízenou školní e-mailovou adresu žáka
    – každému žákovi školy byla předána e-mailová schránka: jmeno.prijmeni.roknastupu@ckonz.cz (např. vaclav.slavny.20@ckonz.cz),

a to zasláním e-mailu s dotazem vyučujícímu konkrétního předmětu
– e-mailové adresy vyučujících jsou tvořeny formou: jmeno.prijmeni@ckonz.cz (např. jan.novak@ckonz.cz).

Výjimku tvoří adresy zástupců ředitele:
MgA. P. Mimrová – studijni@ckonz.cz
Mgr. art. P. Remeník – koncertni@ckonz.cz

 

vedení Konzervatoře EA

V Olomouci dne 23. 4. 2021