GRATULACE K ÚSPĚCHU V SOUTĚŽI

Na 20. mezinárodní interpretační soutěži

Pro Bohemia Ostrava 2022,

která se uskutečnila ve dnech 8.–10. 4. 2022 v Ostravě,

získala

žákyně 4. ročníku obor Zpěv

ANNA DOSTÁLOVÁ

2. cenu
ve 4. kategorii v oboru Zpěv

žák 4. ročníku obor Zpěv

SIMEON HÁNA

3. cenu
a CENU POROTY za interpretaci skladby
B. Martinů: Mrtvá láska
ve 4. kategorii v oboru Zpěv

žákyně 4. ročníku obor Zpěv

EMA MASARYKOVÁ

Čestné uznání
ve 4. kategorii v oboru Zpěv

Gratulujeme ke skvělému úspěchu a děkujeme vyučujícím
MgA. I. Mikeskové,Ph.D., MgA. N. Bláhové, Mgr. M. Žákové a MgA. L. Bartoškové
za znamenitou přípravu žáků na soutěžní výkon.

Velké poděkování patří rovněž Mgr. M. Buriánkové za vynikající klavírní spolupráci.