GRATULACE K ÚSPĚCHU V SOUTĚŽI VE HŘE NA CEMBALO

Na zahajovacím ročníku soutěže konzervatoří ve hře na cembalo, která se uskutečnila ve dnech 23.–24. října 2021, získali

JAKUB KRUTTA 
1. místo ve II. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Lucie Fišerová

ZDENKA JURÁŇOVÁ 
1. místo ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Lucie Fišerová

JULIE HRIVÍKOVÁ 
1. místo ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Lucie Fišerová

ANETA DOSTÁLÍKOVÁ
2. místo ve III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Ilona Růčková, Ph.D.