GRATULACE K ÚSPĚCHU V SOUTĚŽI

Na XIX. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Pražský pěvec, která se uskutečnila on-line ve dnech 4.–6. června 2021,

získala žákyně 3. ročníku obor Zpěv

LYDIE JURKOVÁ

1. místo


a Zvláštní cenu – Cenu Pivovaru
za přednes vokalízy

v 1. kategorii Konzervatoř

Gratulujeme ke skvělému úspěchu, děkujeme
Mgr. I. Choupenitchovi, Ph.D., za znamenitou přípravu žákyně na soutěžní výkon a také korepetitorce Mgr. M. Buriánkové za její profesionální klavírní spolupráci.