GRATULACE K ÚSPĚCHU NA SOUTĚŽI PARDUBICKÉ DECHY

 

Gratulujeme všem oceněným studentům oddělení dechových nástrojů k úspěšné reprezentaci školy na VIII. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy!

Získali jsme tato ocenění:

MARTIN KUŽELA 5. ročník – trombon
3. cena ve III. kategorii
Pedagogické vedení: Rudolf Beran
Klavírní spolupráce: Mgr. Václav Horák

DANIEL KINSCHER 5. ročník – tuba
2. cena v III. kategorii
Pedagogické vedení: Rudolf Beran
Klavírní spolupráce: Mgr. Václav Horák

FILIP ORSÁG 5. ročník – trombon
čestné uznání v III. kategorii
Pedagogické vedení: Rudolf Beran
Klavírní spolupráce: Mgr. Václav Horák

MICHAL VORÁČ 5. ročník – trombon
3. cena v III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Dalibor Procházka
Klavírní spolupráce: Mgr. Jitka Křivánková

VÁCLAV MARTINEC 6. ročník – trubka
2. cena v III. kategorii
Pedagogické vedení: MgA. Vladimír Češek
Klavírní spolupráce: Mgr. Václav Horák