GRATULACE K ÚSPĚCHU NA SOUTĚŽI

Na 17. mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia Ostrava,

která se uskutečnila v sobotu 6. 4. 2019 v Ostravě,

získala žákyně 2. ročníku obor Hudba, zaměření hra na cembalo

  Julie Hrivíková

čestné uznání I. stupně ve 3. kategorii v oboru Hra na klavír.

Gratulujeme ke skvělému úspěchu a děkujeme MgA. Lucii Fišerové

za znamenitou přípravu žákyně na soutěžní výkon.