Gratulace k umístění na mezinárodní pěvecké soutěži.

Gratulujeme

Anne Dostálové za čestné uznání v I. kategorii,

na mezinárodní soutěži ARS ET GLORIA,
která se uskutečnila 12.-14. dubna 2023 v Katowicích.
Ke skvělému úspechu gratulujeme také MgA. Naděždě Bláhové a Mgr. Marice Žákové a děkujeme za znamenitou přípravu žákyně na soutěžní výkon.