Důležité oznámení ředitele školy!

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 vám sděluji, že naše škola plně přechází od středy 14. 10. 2020 na distanční způsob výuky, a to ve všech předmětech, tedy včetně předmětů HLO a POK. Přístup žákům do obou budov školy je tímto opatřením zakázán.

 

Pokud chtějí pedagogové vyučovat distančním způsobem ze školy, je nutno, aby o tom obratem informovali zástupce ředitele P. Remeníka, nejpozději však během středy 14. 10. 2020.

Pevně věřím, že dané opatření bude platné pouze do 1. listopadu 2020 včetně.

Přeji všem plno sil,

Pavel Zatloukal

ředitel školy