Důležité informace pro pedagogy a žáky KEA týkající se zahájení provozu školy pro 4. a 6. ročník

Vážení kolegové a kolegyně, vážení žáci 4. a 6. ročníku,

v níže uvedeném odkazu v sekci „Pro pedagogy – COVID-19“ nebo v sekci „Pro žáky – COVID-19“ najdete všechny důležité dokumenty týkající se zahájení provozu školy pro 4. a 6. ročník.

https://www.konzervatorolomouc-kea.cz/dokumenty

Dokumenty:

1. Čestné prohlášení – zaměstnanci, Čestné prohlášení – žáci

2. Časová osa maturitních zkoušek 2020

3. Zápis schůze vedoucích oddělení

4. Rozvrh pedagoga – individuální výuka – tiskopis

5. Manuál MŠMT – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 pro zaměstnance

a

Manuál MŠMT – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 pro žáky

6. Souhrnný rozvrh hodin od 11. 5. 2020

7. Zařazení žáků 4. ročníku do skupin