DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KONZERVATOŘE EVANGELICKÉ AKADEMIE

Srdečně zveme zájemce o studium i širokou veřejnost na
Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 12.10. 2021 v prostorách Konzervatoře EA.
Na co se můžete těšit?
– seznámení s obsahem a formami studia
– informace o průběhu talentových zkoušek
– odborné konzultace s vyučujícími hlavních oborů
– domluva případné další spolupráce atd.
– prohlídka prostorů školy
– malé překvapení KEA
Den završíme koncertem našich úspěšných studentů.