DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KONZERVATOŘE EVANGELICKÉ AKADEMIE

Srdečně zveme zájemce o studium i širokou veřejnost na

Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 23.10. 2019 v prostorách Konzervatoře EA.

Bude možno nahlédnout do všech výukových programů včetně možné domluvy odborných konzultací s renomovanými pedagogy konzervatoře. Den završíme koncertem komorních souborů konzervatoře.