Soutěžní úspěch Hany Jasanské

Blahopřejeme Haně Jasanské, žákyni 1. ročníku, k získání 2. místa v 1. kategorii ve hře na housle na XXXVIII. Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na housle, violu, violoncello a kontrabas, která se konala ve dnech 24. – 26. 11. 2017 v Praze.

Velký dík patří rovněž jejímu týmu – vyučujícímu hlavního oboru Mgr. P. Vránovi a korepetitorce Mgr. J. Křivánkové.