Olmik – smyčcové a klávesové nástroje

9 | 7 | 2018 - 15 | 7 | 2018
Konzervatoř EA, Wurmova 13, Olomouc

9. – 15. 7. – smyčcové nástroje, kytara,

klávesové nástroje

Koordinátor:

Marika Žáková (smyčcové nástroje, kytara)

Kontakt: , tel.: 604527555

Kontakt (zástupce za sm. nástroje):

Petr Vrána, tel: 732712834, email: petr.vrana @ckonz.cz

Kontakt (zástupce za kytaru):

Miroslav Malina, tel. 736104338, email: miroslav. malina@ckonz.cz

Kontakt (zástupce za klávesové nástroje):

Lucie Fišerová, tel. 732850656, email:

 Lektoři:

Petr Vrána (housle, komorní hra)

Oldřich Šebestík (viola)

Marián Pavlík (violoncello, komorní hra)

Luděk Zakopal (kontrabas)

Miroslav Malina (kytara, komorní hra)

Peter Remeník (kytara, komorní hra)

Ivan Gajan (klavír)

Alice Rajnohová (klavír)

Markéta Šikulová (klavír)

Ivo Meisl (klavír)

Karel Martínek (varhany)

Lucie Fišerová (cembalo)

Smyčcové nástroje, kytara:

5 lekcí hlavního oboru (korepetitor k dispozici)

5 lekcí komorní hry (volitelné)

Koncerty účastníků kurzů

Koncert lektorů

1 lekce – 50 minut

Klávesové nástroje:

5 lekcí hlavního oboru

5 lekcí komorní hry, případně varhanní improvizace, hry na varhany nebo cembalo (volitelné pro všechny obory, je možné také kombinovat))

Exkurze po olomouckých varhanách

Koncert lektorů

Koncerty účastníků kurzů

1 lekce – 50 minut