FLÉTNOVÝ KONCERT

24 | 6 | 2019 19:00 hod.
Koncertní sál Konzervatoře EA, Wurmova 13, Olomouc

PROGRAM:

G. P. Telemann: Fantasie č. 12

Eliška Honková

F. Benda: Koncert e moll
(I. Allegro con brio)

Kristina Dokulilová (3. roč.)
pedagogické vedení: Hana Čermáková
klavírní spolupráce: Lucie Fišerová

B. Godard: Suite de Trois Morceaux
(Allegretto, Idylle, Valse)

Veronika Kolářová (6. roč.)
pedagogické vedení: Petr Pomkla
klavírní spolupráce: Lucie Fišerová

C. Debussy: Syrinx

Anna Domanská (3. roč.)
pedagogické vedení: Petr Hladík

V. Blodek – Concerto in D
(I., II.)

Alžběta Nováková (2. roč.)
pedagogické vedení: Petr Pomkla
klavírní spolupráce: Lucie Fišerová

J. Novák – Panisci fistula
(Tři preludia pro tři flétny)

Flétnové trio
Veronika Kolářová, Eliška Honková, Anna Domanská

G. Fauré – Fantaisie

Klára Cihlářová (1. roč.)
pedagogické vedení: Petr Pomkla
klavírní spolupráce: Lucie Fišerová

J. B. de Boismortier: Concerto pour 5 flutes
(Allegro, Adagio, Allegro)

Flétnový kvintet
Veronika Kolářová, Veronika Schneiderová,
Alžběta Nováková, Anna Domanská, Eliška Honková