III. DVPP 2020/21

23 | 1 | 2021 9:30 - 14:00
Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá VIII. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. Michal Hottmar, Ph.D.: Loutnová hudba na území dnešního Slovenska v 16. – 18. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zpěv:
9:30 – 11:30 Markéta Přikrylová: Komunikace s dětmi/žáky v souvislosti s respektem, strachem a ostatními emocemi

12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 M.A. et B.Mus. Anna Mikolajková: Uvolnění při hře na zobcovou flétnu

12:00 – 14:00 Metodické okénko

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.: Jak se dobře připravit na vystoupení a zvládat trému
12:00 – 14:00 Metodické okénko