DVPP

11 | 11 | 2017
Konzervatoř EA, Wurmova 13, Olomouc

DVPP 11. 11. 2017

Kytara:

9:30 – 11:00 Mgr. art. Vladimír Ondrejčák: Italská loutnová hudba 16. století v souvislosti s její interpretací na klasickou kytaru

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s psychickou zátěží u žáků ZUŠ: Jak pomáháme žákům zvládnout úzkosti a trému?

Zpěv:

9:30 – 11:00 PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.: Co by měl znát učitel hlasové výchovy

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s psychickou zátěží u žáků ZUŠ: Jak pomáháme žákům zvládnout úzkosti a trému?

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 Ing. Jitka Konečná, Ph.D.: Flétnová dílna – jak řešit technické a interpretační problémy při výuce žáků ZUŠ

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s psychickou zátěží u žáků ZUŠ: Jak pomáháme žákům zvládnout úzkosti a trému?

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00  MgA. Vojtěch Spurný:  Aspekty interpretace klavírní tvorby W. A. Mozarta

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s psychickou zátěží u žáků ZUŠ: Jak pomáháme žákům zvládnout úzkosti a trému?

PROGRAM
Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá V. ročník vzdělávacího pro-gramu akreditovaného MŠMT, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči budou mít možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům možnost konzultace metodického postupu při nastudování skladeb se žáky ZUŠ a SUŠ. Společnou částí pro všechny obory budou přednášky zaměřené na Psychologii.

PEDAGOGOVÉ
Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH
Hodinová dotace programu je 20 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dní (soboty).

Doba trvání lekcí je 90 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

  1. Metodická a didaktická přednáška (90 minut)
  2. Metodické okénko (90 minut)
  3. Přednáška z oboru Psychologie (120 minut)

PŘIHLÁŠKY
V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku. Uzávěrka závazných přihlášek je 30. srpna 2017.

CENA
Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 850 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY
Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury. V případě zájmu pouze o jednodenní sobotní kurz je možná platba přímo na místě v den konání.

INFORMACE
Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje MgA. Ilona Růčková, Ph.D. E: dvpp@ckonz.cz | T: +420 774 809 575

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena. www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

 

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku. Uzávěrka závazných přihlášek je 30. srpna 2017.

CENA
Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 850 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY
Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury. V případě zájmu pouze o jednodenní sobotní kurz je možná platba přímo na místě v den konání.

INFORMACE
Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje MgA. Ilona Růčková, Ph.D. E: dvpp@ckonz.cz | T: +420 774 809 575

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena. www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp