Čeští evangeličtí básníci

3 | 2 | 2021 18:00 hod.
kostel ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc

Abonentní řada C – SLOVEM A HUDBOU

V abonentní řadě C navážeme na úspěch literárně-hudebních večerů minulé hudební sezony KEA. Ve třech tematických večerech, jejichž součástí bude také promluva školního kaplana Aleše Wrany.  Kromě příjemné  komorní hudby zazní  také přednes básní českých evangelických básníků.