CENA KURZŮ, ÚDAJE K PLATBĚ

CENA KURZŮ:

Cena kurzů: 3 800 Kč

Cena kurzů pro žesťové dechové nástroje: 2 700 Kč

Pasivní účastník: 200 Kč/den
(možnost zúčastnit se kterékoliv výuky v rámci týdne)

______________________________________________________________________
č. ú.: 10006-555547691/0100
______________________________________________________________________
Variabilní symboly:

zpěv: 200701

smyčcové nástroje: 200702

klávesové nástroje: 200703

kytara: 200704

dřevěné dechové nástroje: 200801

žesťové dechové nástroje: 200802

______________________________________________________________________
Zpráva pro příjemce:

OLMIK 2020 JMÉNO ÚČASTNÍKA

______________________________________________________________________

Uzávěrky přihlášek:

Uzávěrka přihlášek pro zpěv: 20. 6. 2020

Nejzazší termín úhrady kurzů pro obor zpěv: 26. 6. 2020

Uzávěrka přihlášek pro instrumentalisty: 30. 6. 2020

Nejzazší termín úhrady kurzů pro instrumentalisty: 7.7.2020