CENA KURZŮ, ÚDAJE K PLATBĚ

CENA KURZŮ:

Cena kurzů: 3 800 Kč

Cena kurzů pro žesťové dechové nástroje: 2 700 Kč

Pasivní účastník: 200 Kč/den
(možnost zúčastnit se kterékoliv výuky v rámci týdne)

______________________________________________________________________
č. ú.: 10006-555547691/0100
______________________________________________________________________
Variabilní symboly:

Detaily k platbě vám budou zaslány na základě vaší přihlášky.

______________________________________________________________________
Zpráva pro příjemce:

OLMIK 2021 JMÉNO ÚČASTNÍKA

______________________________________________________________________

Uzávěrky přihlášek:

Uzávěrka přihlášek pro zpěv: 22. 6. 2021

Nejzazší termín úhrady kurzů pro obor zpěv: 29. 6. 2021

Uzávěrka přihlášek pro instrumentalisty: 5. 7. 2021

Nejzazší termín úhrady kurzů pro instrumentalisty: 12. 7. 2021