Gratulace k umístění na mezinárodní pěvecké soutěži.

Gratulujeme

Anně Dostálové

za 1. cenu ve II. kategorii konzervatoř
a cenu Pivovar Hradce Králové,

Barboře Barglové

za 3. cenu v I. kategorii konzervatoř
a

Rozálii Tesarčíkové

za čestné uznání ve II. kategorii konzervatoř
a cenu Dr. Jana Štilce Fly United s.r.o.
na 21. ročníku mezinárodní soutěži PRAŽSKÝ PĚVEC,
která se uskutečnila ve dnech 2.–4. června 2023 v národním divadle v Praze.
Ke skvělému úspěchu gratulujeme také MgA. Naděždě Bláhové, Mgr. Marice Žákové a Mgr. Ivanu Choupenitchovi, Ph.D. a děkujeme za znamenitou přípravu žákyň na soutěžní výkon.