ÚSPĚCH LADY KARASKOVÉ NA HARFOVÉ SOUTĚŽI PROF. KARLA PATRASE

Blahopřejeme Ladě Karaskové, žákyni 3. ročníku,
která obstála v mezinárodní konkurenci na HARFOVÉ SOUTĚŽI PROF. KARLA PATRASE pro studenty hry na harfu od nejmladších žáků do věku 26 let v Praze – Břevnově, na které získala čestné uznání v 6. kategorii.

Velká gratulace a poděkování za vzornou přípravu patří také vyučující
hlavního oboru Š. Bilanové.