Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje pro školní rok 2018/2019
2. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obor

82-45-P/01 ZPĚV (denní forma studia)

Oborové zaměření: klasický zpěv

Přijímací řízení se koná dne 15. června 2018 v budově školy, Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 2. kola přijímacího řízení:

obor ZPĚV v denní formě vzdělávání                 2

Přihlášky přijímáme do 31. května 2018.

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2018 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

V Olomouci dne 14. května 2018

Mgr. Pavel Zatloukal v. r., ředitel školy