Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
pro školní rok 2024/2025
2. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obor

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)

Zaměření v oboru HUDBA: hra na zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, bicí, kytaru, klavír, cembalo.

Přijímací řízení se koná 10. června 2024 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 2. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání  12

Přihlášky lze podávat od 21. do 24. května 2024 prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DiPSy.cz a do poznámky v přihlášce je třeba uvést ZAMĚŘENÍ (tj. hudební nástroj).

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2024/25 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí má účastník řízení ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu a činit si z něj výpisy.

Termín pro využití práva ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven od 18. 6. do 20. 6. 2024 v době od 13:00 do 15:00 hod. na sekretariátu školy.

V Olomouci dne 16. května 2024

Mgr. Pavel Zatloukal v. r., ředitel školy