Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Ředitel Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci vyhlašuje
pro školní rok 2023/2024
1. kolo přijímacího řízení (ve formě talentové zkoušky)

pro obory

82-44-P/01 HUDBA (denní forma studia)
82-45-P/01 ZPĚV (denní forma studia)

Zaměření v oboru HUDBA: hra na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, bicí, kytaru, varhany, klavír, cembalo, harfu.

Přijímací řízení se koná ve dnech 16. a 17. ledna 2023 v budově konzervatoře Wurmova 13, Olomouc.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 1. kola přijímacího řízení:

obor HUDBA v denní formě vzdělávání  24
obor ZPĚV v denní formě vzdělávání        6

Přihlášky přijímáme do 30. listopadu 2022 (osobně, či poštou).

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení 2023/24 a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.