Ivan Gajan – klavír

Ivan Gajan začal s hudobným vzdelávaním v odbore hra na klavíri na ĽŠU v Žiline v r. 1966. Po úspešnom absolvovaní pokračoval v štúdiách na Konzervatóriu v Žiline pod vedením prof. Antona Kállaya, ktoré ukončil v r. 1977 ako najlepší absolvent roka. Počas týchto období získal množstvo ocenení na rôznych klavírnych súťažiach ako Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem 1970 – 3.cena, Talent 70 Bratislava – 1.cena, Duškova súťaž Praha 1975 (komorné duo) – 3. cena, Chopinova súťaž v Mariánskych Lázňach 1975 – 2. cena, Beethovenova súťaž v Hradci nad Moravicou 1976 – 1. cena, Súťaž slovenských konzervatórií Bratislava 1977 – 1. cena a absolútny víťaz, Interpretačná súťaž Slovenskej republiky Banská Bystrica 1977 – 2. cena (bez udelenia 1. ceny).
V rokoch 1977 – 1982 študoval na Moskovskom štátnom konzervatóriu P. I. Čajkovského v triede prof. Stanislava Nejgauza a po jeho smrti u prof. Viery Gornostajevovej. Školu ukončil diplomom s vyznamenaním.
Je laureátom a finalistom Medzinárodnej klavírnej súťaže R. Schumanna v Zwickau 1981. V rokoch 1982 – 1983 bol štipendistom Slovenského hudobného fondu. V období rokov 1983 – 1997 pôsobil ako štatutárny sólista Štátneho komorného orchestra v Žiline. S týmto telesom uskutočnil množstvo koncertov doma i v zahraničí a dodnes s ním príležitostne pôsobí. Predstavil sa s ním napr. vo Veľkej sále Petrohradskej filharmónie, v sále R. Schumanna v Dűsseldorfe, na festivale v Ej Djem v Tunisku…Účinkoval taktiež s orchestrami ako Slovenská filharmónia, Symfonický orchester slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský komorný orchester, Capella Istropolitana, Dámsky komorný orchester, Bratislavskí sólisti, Komorný orchester ZOE, Komorný orchester VŠMU, Moravská filharmónia Olomouc, Komorný orchester České Budějovice, Štátna filharmónia Zlín, Severočeská filharmónia Teplice, Ploiešťská filharmónia. Spolupracoval s dirigentami ako Ondrej Lenárd, Ľudovít Rajter, Peter Altrichter, Tomáš Koutník, Róbert Stankovský, Leoš Svárovský, Jan Valta, Eduard Fischer, Kirk Trevor, Andrew Mogrelia, Vladimír Verbickij, Alexander Schwinck, Jaroslav Vodňanský, Miloš Formáček, Marzena Diakun, Ewa Michnik a i.
Spolupracoval s umelcami ako Václav Hudeček, Jozef Podhoranský, R. Vandra, Magdaléna Hajóssyová, Hana Štolfová-Bandová, Andrea Šestáková, Peter Michalica, Marián Lapšanský, Eugen Indjič, Patrick Gallois, Gregor Zubicky, M. Contzen, F. Aliyew, Keith Harris, Ewald Danel, D. Karvay, Jitka Vlašánková a. i. Dlhoročná bola spolupráca so svetoznámou luxemburskou violončelistkou Franςoise Groben, laureátkou Čajkovského súťaže v Moskve, s ktorou sa predstavil na popredných a prestížnych pódiách v Európe ako v sále RTL v Luxemburgu, festivale MIDEM v Cannes, Festivale Radio France v Montpelliere, Festivale MDR Musiksommer v Drážďanoch, Festivale de Wallonie, v Lipskom Gewandhause v cykle Rachmaninov, Algarve festivale, Madeira festivale a Festivale v Bangkoku. Koncertoval takmer v celej Európe, Tunisku, Japonsku, Thajsku, Nigérii a na Kube.
Spolupracoval s Panochovým kvartetom, Slovenským kvartetom, Moyzesovym
kvartetom. Bol dlhoročným členom Tria Istropolitanum a Hummelovho tria, s ktorým nahral zaujímavé súbory CD s kompletným naštudovaním klavírnych trií J. N. Hummela a W. A. Mozarta. V r. 1987 sa ako korepetítor zúčastnil medzinárodných speváckych kurzov E. Schwarzkopf v Amsterdame.
V rokoch 1987 – 1991 bol členom Symfonického orchestra slovenského rozhlasu ako hráč na klávesové nástroje. V tomto období realizoval s týmto telesom niekoľko rozhlasových nahrávok a koncertov.
Od r. 1989 pôsobí pedagogicky na VŠMU v Bratislave. Krátkodobo vyučoval na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity v rámci novovzniknutej Katedry hudby (1998 – 2002). Od r. 2004 pôsobí súčasne ako docent klavírnej hry na JAMU v Brne. Viedol klavírne kurzy na Konzervatóriu v Žiline, Mikulove, Olomouci. Niekoľko rokov pôsobil ako korepetítor počas letných kurzov v maďarských mestách Baja a Balassagyarmat. Nahrával pre Slovenský rozhlas, Český rozhlas, Slovenskú televíziu, firmu OPUS a iné hudobné vydavateľstvá. Ako člen poroty sa niekoľkokrát zúčastnil medzinárodnej klavírnej súťaže Amadeus v Brne a v r. 2007 Medzinárodnej klavírnej súťaže Stanislava Nejgauza v ruskom Čeľjabinsku.